Om föreningen

Föreningen är grundad av föräldrar till barn födda med esofagusatresi och är till för alla, barn som vuxna, med esofagusatresi, samt anhöriga till dessa personer.

Våra huvudsakliga mål är att stötta barn och vuxna med esofagusatresi, och deras anhöriga, genom att bidra med egna erfarenheter och medicinsk kunskap om diagnosen.
Vi vill fungera som en länk mellan vården och föreningen, samt på ett begripligt vis bevaka ny kunskap och forskning rörande esofagusatresi.
Vi hoppas på att kunna fungera som ett bollplank för sjukvården avseende esofagusatresi – detta för att alla ska kunna känna att vården är så bra som möjligt.