Esofagusatresi och

tracheoesofageal fistel

Esofagusatresi är ett ovanligt tillstånd där den övre delen av matstrupen saknar förbindelse med magsäcken och barnet kan därmed inte svälja mat eller saliv. Ofta är den nedre delen av matstrupen förbunden med luftstrupen via en så kallad fistel(gång).

Esofagusatresi förekommer hos ungefär 1 av 3 500 barn, motsvarande ca 30 barn per år i Sverige. Missbildningen orsakas av att matstrupen inte utvecklats på ett normalt sätt i fosterlivet.

Orsaken

Det finns ingen säker förklaring till varför
barn utvecklar esofagusatresi. I vissa fall förekommer en koppling till andra miss-bildningar. Man har inte påvisat några samband mellan esofagusatresi och något modern eller fostret utsatts för under graviditeten.

Symtom

Hos nyfödda barn visar sig esofagusatresi genom att barnet inte kan svälja mat eller saliv. Det leder till att barnet dreglar, hostar och sätter i halsen. Vårdpersonal försöker vanligtvis då sätta en sond till magsäcken
via näsan och matstrupen. När detta, på
grund av esofagusatresin, inte fungerar misstänks ofta esofagusatresi.

Undersökningar

Vid misstanke om esofagusatresi görs röntgenundersökning av matstrupens
övre del för att säkerställa diagnosen.
Även en ultraljudsundersökning av
hjärtat görs innan operationen. Under
tiden på sjukhuset undersöker vi också urinvägarna och ryggraden för att
utesluta andra missbildningar.

Behandling

Esofagusatresi bör opereras inom de första dygnen efter födseln.
Före operationen läggs en sond i svalget för att suga bort saliv ur matstrupens
övre del. Barnet får den vätska och näring det behöver intravenöst, som dropp.

Operationen görs i full narkos. Operationen sker i bröstkorgen som öppnas mellan revbenen, vanligen på höger sida. Om det finns en fistel till luftvägarna stängs den. Därefter sys de två delarna av matstrupen ihop. En sond förs via näsan genom matstrupen till magsäcken.
Barnet får mat i sonden så snart som möjligt efter operationen. Oftast får barnet börja ta mat i munnen efter tre–fem dagar när det är piggt och verkar hungrigt. I vissa fall röntgas matstrupen innan mat ges i munnen. Vanligen brukar barnen kunna åka hem två-tre veckor efter operationen, även om längre vårdtider inte är ovanligt.

Källa: Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Esofagus-teamet